Praktijk

Praktijk Westerlo:
Polderstraat 28, 2260 Westerlo

Ingang van de praktijk via het linkse zijpad, achter de beukenboom.
Er is geen wachtzaal in de praktijk. U komt best aan op het uur van de afspraak.

Praktijk Wiekevorst:
Groepspraktijk Medix
Witte Gracht 3, Wiekevorst.


Hoe ga ik te werk?

Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek luister ik naar je verhaal en hulpvraag en bekijken we samen wat je noden en verwachtingen zijn.
In functie daarvan stellen we een traject op maat op waarbij we gaan bepalen welk resultaat jij op het einde van het traject wil behalen.


Doelgroep:

(Jong) Volwassenen


Tarief:

Intakegesprek: 65 euro (inclusief aanmaak dossier)
Consultatie: 60 euro / 50 min

De consulten kunnen online of face-to-face plaatsvinden.

Na elke sessie wordt er afgerekend. U kan contant of via Payconiq betalen.

Mogelijkheid tot terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit.
Hier vind je een overzicht:

https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html


Afspraak annuleren:

Indien u een gemaakte afspraak wil verplaatsen of annuleren, gelieve dan 24 uur op voorhand te annuleren (via telefoon of e-mail). Indien u niet annuleert, wordt de sessie aangerekend (55 EUR).