Wat is (verdoken) perfectionisme ?

Er is niets mis met de dingen heel goed willen doen. Wanneer je hier echter in doorschiet en ‘willen’ een dwangmatig ‘moeten’ wordt, kan het je enorm gaan hinderen in je dagdagelijks leven.

Perfectionisme ontstaat wanneer je signalen krijgt vanuit je omgeving die je het gevoel geven niet oké te zijn of niet gewaardeerd te worden om wie je werkelijk bent. Als gevolg hiervan pas je je aan aan de verwachtingen van anderen (maatschappij, ouders, partner, werk, …) om toch maar goedkeuring of bevestiging te krijgen. Je leidt een leven dat gebaseerd is op angst om anderen teleur te stellen of te kwetsen. Op die manier geraak je steeds meer uit verbinding met jezelf, je eigen noden en behoeftes. De kans dat je daardoor vroeg of laat opgebrand geraakt is reëel.


Enkele symptomen van hinderlijk en soms verdoken perfectionisme zijn de volgende:Methodiek en doel van de coaching

OCP coaching (ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme) kan je helpen om dit hardnekkig patroon van perfectionisme te doorbreken en te brengen tot een aanvaardbaar niveau waar het ‘moeten’ plaatsmaakt voor een eigen bewuste keuze.

We werpen licht op je ‘blinde vlekken’, oude patronen en beperkende gedachten en gaan samen op zoek naar je innerlijke kracht, naar hetgeen je nodig hebt om te kunnen openbloeien vanuit je pure, authentieke zelf.
We gaan samen aan de slag om te bekijken wie je wil zijn, wat je waarden zijn en waar je hart blij van wordt zodat je kan groeien in de richting die je zelf wil.
Ik wil je graag helpen om je eigen pad weer in te slaan en jezelf terug te vinden.


Concreet leer je het volgende in de coaching:De OCP-methodiek wordt uitsluitend toegepast door in Het Ontwikkelingsinstituut opgeleide, gecertificeerde OCP-coaches.